TESLA V.T. MIKROEL, s.r.o.
obr

Projekty > Přestavba nevyužívaného objektu


Přestavba nevyužívaného objektu


Název projektu:
  
Přestavba nevyužívaného objektu
registrační číslo CZ.2.16/3.3.00/22557

Společnost Tesla Mikroel zahájila dnem 1.9.2014 realizaci projektu s názvem „ Přestavba nevyužívaného objektu“, který je dotován z Operačního programu Praha – konkurenceschopnost (spolufinancováno z ERDF - evropský fond pro regionální rozvoj). 

V rámci výběrového řízení byl vybrán dodavatel akce – společnost DAME a.s. Realizace zakázky byla vysoutěžena za 5,97 mil. Kč.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro tvorbu inovací, a to v areálu žadatele v Praze - Hloubětíně. V rámci projektu dojde k přestavbě nyní nevyužívaného podzemního objektu, který má vhodné parametry pro umístění zdroje ionizujícího záření. Prostřednictvím realizace projektu žadatel usiluje o rozvinutí této oblasti do podoby nového výrobního programu a současně o odstranění neefektivnosti a neoperativnosti současného stavu.

Dne 1. 9. 2015 byla stavba úspěšně dokončena a dne 18.9.2015 byl vydán kolaudační souhlas městskou částí Praha 9.

obrazek149pomocnyobrazek149pomocny

Tesla V.T. MIKROEL, s.r.o. | Nademlejnská 606/3 | 198 00 Praha 9 - Hloubětín

tel.: +420 281 861 345 I tel.: +420 281 861 355 I fax: + 420 281 861 355 I mobil: +420 603 866 889

info@tesla-mikroel.cz
© 2016 TESLA V.T. MIKROEL, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost. Edited by N.E.S.P.I.